Mentori

Zuzana Slámková

Mgr. Zuzana Slámková

Tréner, mentor a coach Oblasti mentoringu:


Web:

http://www.winwinstrategy.sk

stručný životopis

Zuzana Slámková vyštudovala odbor Andragogika na Univerzite Komenského v Prahe. Má 20 rokov skúseností v oblasti obchodu, riadenia a rozvoja obchodných sietí a tréningových aktivít s tým spojených. V obchodnej praxi sa vypracovala z pozície priameho predajcu (TOP 5) ING, cez Area manažéra až na manažérske pozície s celonárodnou pôsobnosťou vo veľkých medzinárodných spoločnostiach - ING, AIG... Od roku 2002 sa venovala manažérskej a vzdelávacej práci v rozvoji obchodných sietí. Jej najväčším úspechom je nárast obchodnej siete v SR o 59 % a súbežný nárast produktivity obchodných zástupcov o 21%, na ktorom sa sa výrazným spôsobom podieľala. Aj vďaka implementácii ňou navrhnutých nových vzdelávacích, podporných a motivačných nástrojov obchod zaznamenal 48,5% medziročný nárast. Od roku 2010 sa samostatne venuje výhradne rozvojovým a vzdelávacím aktivitám. Pri konzultáciách, mentoringu, tréningoch coachingu a mediácii zúročuje nadobudnuté praktické vedomosti a skúsenosti z priameho predaja, obchodných aktivít a manažérskej praxe.
Ťažké je koreňom ľahkého. Pokoj je tvorcom činnosti." Lao' C

Obchodovať nie je také ťažké, ako nám to predávajú.

otázky a odpovede

Položte mentorovi otázku, rád Vám na ňu odpovie.


Žiadosť o Skype komunikáciu.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Žiadosť o osobné stretnutie.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Pošlite nám tip alebo feedback.

 

×
Žiadosť o online komunikáciu.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Podmienky registrácie.

Návštevník stránky www.MentorsClub.sk prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním registrácie sa oboznámil s podmienkami registrácie, a že s nimi súhlasí.

×
Rezervácia na workshop.

Osobné údaje

Fakturačné údaje

×
string(27) "70 queries in 0,637 seconds"