Mentori

Radoslav Mizera

Radoslav Mizera

Partner, R&D manager, Solved Ltd. Oblasti mentoringu:

Business models & development, zelené technológie, udržateľný rozvoj, spoločenská a environmentálna zodpovednosť, start-upy.


Web:

http://www.solved.fi

stručný životopis

  • Radoslav Mizera vyštudoval odbor Medzinárodný obchod a podnikanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  • Na Wirtschaftsuniversität vo Viedni navštevoval JOZSEF program zameraný na podnikanie v regióne Strednej Európy
  • Počas štúdií vo Viedni sa začal venovať oblast životného prostredia a ekologickej ekonómii, zmenám klímy a inováciám, ktoré môžu viesť k revolúcii v text oblasti. Je absolventom Oikos (global student organization on promoting sustainability for students of economics and management), YES (Youth Encounter on Sustainability – network inštitúcií ETH Zürich, MIT alibi Tokyo University), BMW Foundation (vibrant mako malled laden), DSA (Deutsche Schülerakademie network under the auspices of President of Germany) a partner Team Finland in Slovakia.
  • Rado je expertom v oblastiach čistých technológií a udržateľnosti. Má skúsenosti v oblasti medzinárodných vzťahov a podnikania, startupov a vynárajúcich sa trhov,  spoločenskej zodpovednosti ako aj obchodných modelov a stratégií.
Be the change you want to see in the world.

otázky a odpovede

Položte mentorovi otázku, rád Vám na ňu odpovie.


Žiadosť o Skype komunikáciu.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Žiadosť o osobné stretnutie.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Pošlite nám tip alebo feedback.

 

×
Žiadosť o online komunikáciu.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Podmienky registrácie.

Návštevník stránky www.MentorsClub.sk prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním registrácie sa oboznámil s podmienkami registrácie, a že s nimi súhlasí.

×
Rezervácia na workshop.

Osobné údaje

Fakturačné údaje

×
string(27) "70 queries in 0,578 seconds"