Mentori

Klaudia Bednárová

Mgr. Klaudia Bednárová

Riaditeľka jazykového centra the Bridge Oblasti mentoringu:

Marketing pre podnikateľov a organizácie s limitovaným rozpočtom. Nastavenie interného systému vzdelávania v rámci firmy ako investícia do rastu. Všeobecné poradenstvo v podnikaní.


Web:

http://thebridge.sk/

stručný životopis

  • Klaudia Bednárová je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra - pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum the Bridge – English Language Centre a od roku 2011 je predsedníčkou Asociácie jazykových škôl SR. Okrem toho je Klaudia aj členkou výkonného výboru Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.
  • Venuje sa vzdelávaniu učiteľov a učiteliek angličtiny a stála pri zrode projektov Eltforum.sk, Soulcamp.eu a Slovenskej komory angličtinárov.
  • Klaudia rada číta, cestuje, prechádza sa a posedáva v kaviarňach a vinárňach s ľuďmi, ktorých má rada. Má rada hojdačky a z času na čas je veľmi rada sama so sebou.
"Budúcnosť patrí tým, ktorí veria kráse svojich snov." Eleanor Roosevelt

otázky a odpovede

Položte mentorovi otázku, rád Vám na ňu odpovie.


Žiadosť o Skype komunikáciu.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Žiadosť o osobné stretnutie.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Pošlite nám tip alebo feedback.

 

×
Žiadosť o online komunikáciu.

Pre podanie žiadosti je potrebné alebo

Registrovať
×
Podmienky registrácie.

Návštevník stránky www.MentorsClub.sk prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním registrácie sa oboznámil s podmienkami registrácie, a že s nimi súhlasí.

×
Rezervácia na workshop.

Osobné údaje

Fakturačné údaje

×
string(27) "70 queries in 0,707 seconds"